Data og Sikkerhed

General Logistics Systems Denmark A/S og General Logistics Systems Express A/S er de danske datterselskaber til General Logistics Systems B.V., Amsterdam.

På denne hjemmeside stiller GLS information til rådighed. Oplysninger på hjemmesiden kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning om vores produkter og services. Afgivelse af oplysninger skaber ikke et aftaleforhold med GLS. Oplysningerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men GLS fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejlagtige eller mangelfulde oplysninger.

Privacy Policy

Denne Privacy Policy er gældende for GLS Denmarks og GLS Express’ hjemmeside og alle andre hjemmesider tilhørende GLS Denmark og GLS Express, hvor andet ikke er angivet. Hvis du ikke kan godkende og acceptere denne Privacy Policy, bedes du undlade at bruge hjemmesiden. Ved at bruge denne side accepterer du indholdet af denne Privacy Policy.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores Data Protection Manager i vores juridiske afdeling enten via mail eller brev via følgende oplysninger:

Data Protection Manager
Kokholm 3B
6000 Kolding
data-protection@gls-denmark.com

Hvis du vil læse om hvordan GLS Group behandler persondata se:

https://gls-group.eu/GROUP/en/data-protection

Personlige data

Personlige data omfatter personlige eller faktuelle data for et bestemt individ. Dette er f.eks. oplysninger som navn, adresse og telefon. Oplysninger, som ikke kan knyttes til et bestemt individ – f.eks. foretrukne websider eller antallet af brugere på en side - betragtes ikke som personlige data og er derfor ikke en del af denne Privacy Policy.

GLS yder pakkedistribution og ekspresforsendelser til virksomheder og private og er derfor underlagt reglerne i Postloven og Databeskyttelsesforordningen, samt lignende relevant lovgivning, i forbindelse med fortrolighed og beskyttelse af personlige data. Ved hjælp af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, gør GLS sit bedste for at beskytte personlige data mod tab eller misbrug.

Brug af data

Modtagerdata overført til GLS samt scanning af pakkerne og kvittering for levering (POD) behandles og registreres af GLS. GLS anvender kun modtagerdata for at kunne opfylde sine kontraktlige forpligtelser.

Generelt er det kun afsender og modtager af en pakke, der har ret til at modtage oplysninger om pakken. Vi giver kun pakkeoplysninger til tredjepart (f.eks. SKAT eller andre myndigheder), såfremt loven foreskriver det.

Arkivering af data

Kvittering for levering, forsendelses- og modtagerdata arkiveres og registreres som loven foreskriver det. Arkiverede data er kun tilgængelige for autoriseret personale.

Hver gang du får adgang til GLS’ hjemmeside, bliver det registreret. De gemte data er anonymt analyseret for statistiske formål. Statistiske rapporter bruges til at evaluere brugen af GLS’ hjemmeside. Især er den rækkefølge, som siderne besøges og stien mellem siderne, vist. Dette har til formål at give GLS et fingerpeg om, hvordan brugervenligheden af hjemmesiden kan forbedres yderligere.

Password

GLS’ hjemmeside er opdelt i et åbent og lukket område.

Det lukkede område er kun tilgængeligt med individuelt brugernavn og adgangskode. Her finder du f.eks. udvidet Track & Trace og vores web-baserede printprogram.

Det åbne område er bl.a. kontaktformular, begrænset adgang til Track & Trace og søgning efter nærmeste PakkeShop. Personlige data indtastet i kontaktformularer såsom navn, gade, postnummer, sted m.v. er nødvendige for at behandle din forespørgsel og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Disse data gemmes i minimum 3 måneder, hvorefter de slettes.

Apps

Funktioner og begrænsninger for Bring Your Own Device (BYOD) til GLS’ PakkeShop App, der betjenes af PakkeShop-medarbejdere.

Sådan bruger GLS oplysninger og funktioner via dit device:

 • Network tilstand: Kontrollerer når appen går offline. Det er ikke muligt at tilgå appen uden internetforbindelse.
 • Forbindelse til nettet: Sende events samt at modtage pakkedata.
 • Kamera: På BYOD bruges kameraet som scanner og lommelygten bruges til at lyse stregkoder op, hvis der ikke er lys nok.
 • Tilladelse til at bruge placering: GLS kræver, at man har lokationstjenester slået til for at kontrollere, at pakker ikke udleveres udenfor en PakkeShops geofencing område.
 • Batteri info: Appen viser batteristatus på informationsside.
 • Modtage Boot Complete: Tillader genskabelse af PakkeShoppens geofencing, som tidligere har været overvåget.

Optagelse af telefonsamtaler

Vi beder om samtykke til at optage samtalen når du ringer til udvalgte service-afdelinger i GLS. Din samtale vil aldrig blive optaget uden forudgående accept.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her .

Pakkedata

Formål/generel beskrivelse af behandling

Det er nødvendigt for, at GLS kan opfylde vores del af kontrakten, som vi har indgået med dig i forbindelse med forsendelse eller modtagelse af pakke eller ved benyttelse af funktionen "Hvor er min pakke" på GLS' hjemmeside.

Vi behandler desuden de indsamlede data til sikring af drift og statistisk formål, hvor vi stræber os efter at tilbyde dig bedre kvalitet. Det kan eksempelvis være, at vi ønsker at optimere de ruter vores chauffører kører.

Vi kan behandle dit navn, e-mailadresse og pakkenummer for at sende dig invitationer til at lave brugeranmeldelser, såfremt vi har stået for at levere en pakke til dig. Vi sender invitationen på baggrund af vores legitime interesse i at kunne få tilbagemeldinger, der gør det muligt for os at forbedre vores service og ydelser, jf. artikel 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen.

Når du har haft telefonisk kontakt med vores kundeservice, kan vi behandle dit navn og dit telefonnummer for at indsamle information om din mening og tilfredshed vedrørende den service, du har modtaget fra os, ved at kontakte dig, hvis du ikke har gjort indsigelse mod at blive kontaktet til sådanne formål. Vi anvender denne information og anden information relateret til din forespørgsel til at sikre kvaliteten af den service, vi yder. Denne behandling sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne få tilbagemeldinger, der gør det muligt for os at forbedre vores service og ydelser, jf. artikel 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen.

Kategorier af personoplysninger

Når vi sender en pakke fra en modtager til en afsender, behandler vi oplysninger om begge. Uanset om du er afsender eller modtager behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Og på modtager:

 • Underskrift

Desuden skaber vi scanningsdata om pakken, som vi videregiver til henholdsvis afsender og modtager,

Fortoldning

Når du modtager eller sender en pakke til et land, hvor der kan blive pålagt moms og told, behandler vi også oplysninger om pakkens indhold og værdi.

Kategorier af modtagere

Vi deler dine oplysninger med vores underleverandører, som står for distributionen af pakker.

Hvis du sender en pakke, der overskrider Danmarks grænser, så deler vi dine data med andre GLS lande og i nogle tilfælde også vores netværkspartnere i det pågældende land. Disse enheder er særskilt dataansvarlige, dette kan også inkludere usikre tredjelande.

Vi sender modtagers underskrift og scanningsdata tilbage til afsender, som bevis for levering.

Vi deler pakkedata med Told-myndigheden i tilfælde af at, der er mistanke om et brud på Toldloven.

Hvis du ønsker at se hvordan andre GLS lande behandler dine data kan du finde på GLS Groups Databeskyttelsesside

Vi deler dine oplysninger med serviceudbydere, herunder eksempelvis udbydere af IT-løsninger og af løsninger, der bruges til indsamling af statistik, håndtering af brugeranmeldelser og gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelser.

GLS overfører personoplysninger om dig til tredjeparter i lande uden for EØS. Vi sikrer i den forbindelse et overførselsgrundlag (f.eks. EU Kommissions Standardkontraktbestemmelser, tilstrækkelighedsafgørelse etc.) og et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Har du spørgsmål i den forbindelse, er du altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Vi kan blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. myndigheder eller politiet i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller myndighedsafgørelser.

Hjemmel for behandling

Vi behandler standard pakkedata ud fra den kontrakt vi har med afsender.

Fortoldningsdata behandler vi efter de regler der gælder om told og moms.

Når vi behandler data til statistik, så er det baseret på en legitim interesse, hvor vi ønsker at optimere vores ruteplanlægning, behov for pakkeshops, m.m. således at vi altid kan yde en hurtigere og bedre service til dig.

Vi sender invitationer til brugeranmeldelser samt gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser på baggrund af vores legitime interesse i at kunne få tilbagemeldinger, der gør det muligt for os at forbedre vores service og ydelser, jf. artikel 6(1)(f) i databeskyttelsesforordningen.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse i mod vores behandling af din adresse, skal du kontakte vores juridiske afdeling.

Opbevaring og sletning

Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen. Derefter sletter vi dine personoplysninger.

Vi opbevarer pakkedata i 13 måneder, hvor vores formål udløber og derefter slettes disse data.

Fortoldningsdata sletter vi efter 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding af GLS’ nyhedsbrev giver du samtykke til, at GLS må kontakte dig pr. mail med nyheder eller andet relevant markedsføringsmateriale. GLS registrerer navn og mailadresse ved tilmelding til nyhedsbrevet. Kun enkelte, relevante personer har adgang til listen over tilmeldte.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i bunden af de fremsendte mails.

Klage og rettigheder

I dette afsnit uddybes, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan udøve dem hos GLS.

Hvordan kan jeg se de oplysninger, I har om mig?
Du har ret til at spørge os om de oplysninger, vi har om dig.

Hvis du ønsker at se de oplysninger, vi har, skal du kontakte vores Juridiske afdeling, se kontaktdata ovenfor. Vær opmærksom på at vi kan bede om identifikation, så dine personoplysninger ikke bliver videregivet til en anden.

Hvordan kan jeg stoppe brugen af mine oplysninger?
Hvis du mener, at vi skal stoppe med at bruge dine oplysninger, skal du kontakte os.

Du skal være opmærksom på, at vi måske stadigvæk har en gyldig grund til at behandle oplysninger om dig. Vi behandler alle anmodninger særskilt og vender tilbage med en afgørelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigelse, skal du kontakte vores Juridiske afdeling, se ovenfor. Vær opmærksom på, at vi kan bede om identifikation, så der ikke opstår nogen tvivl om, hvem du er.

Hvordan kan jeg få slettet oplysningerne om mig?
Du kan bede os slette de personlige oplysninger, vi har om dig.

Det er ikke sikkert, at vi kan slette alle de oplysninger, vi har om dig. Nogle gange skal vi ifølge lovgivningen gemme informationen eller vi har en kontraktlig forpligtigelse med dig eller en anden. I de situationer vil vi overveje, hvordan vi kan begrænse behandlingen.

Hvis du ønsker at få slettet oplysninger om dig, skal du kontakte vores Juridiske afdeling, se ovenfor.

Kan jeg få rettet mine oplysninger?
Hvis du mener, at vi behandler forkerte oplysninger om dig, så kan du bede os om at rette dem.

Det er ikke altid muligt for os at rette alle oplysninger. Vi kan fx ikke rette i pakkedata, da pakken allerede er sendt og vi ikke kan ændre de oplysninger, der står på den.

Hvis du ønsker at få rettet dine oplysninger, skal du kontakte vores Juridiske afdeling, se ovenfor.

Bliver der truffet afgørelser alene baseret på en automatisk behandling?
Vi træffer aldrig afgørelser baseret udelukkende på automatisk behandling eller ved brug af kunstig intelligens.

Kan jeg klage over jeres behandling af mine data?
Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan finde deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dkOpdateret den 18-08-2023