Compliance

GLS har udrullet et system til systematisk og struktureret at identificere og forhindre compliance-risici.

Systemet er udviklet for at beskytte GLS Group og GLS-ansatte i hele koncernen, samtidig med at bevare vores positive og tillidsfulde relationer med vores samarbejdspartnere.

Vi fokuserer på følgende områder:

  • Konkurrencelovgivning
  • Korruptionsbekæmpelse
  • Overholdelse af økonomiske sanktioner
  • Forebyggelse af hvidvaskning af penge
  • Bekæmpelse af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel

En af hjørnestenene i compliance-systemet er omfattende træning af alle GLS-ansatte – for compliance begynder med vores medarbejdere.

Compliance Officers i de enkelte lande, GLS Group’s centrale Compliance-afdeling og intern auditering er de tre vigtigste enheder af vores 3-trins compliance-system.

Compliance-konceptet følger en ensartet struktur i alle GLS-selskaberne, tilpasset nationale forhold hvor nødvendigt.

Forretningskodeks
Code of Conduct - Samarbejdspartnere
Bæredygtighedsstandarder - GLS Group
Modern Slavery Act - GLS Group (Engelsk)

Whistleblowerordning

Læs mere om vores whistleblowerordning og få adgang til vores kontaktunivers.